ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

|

อบต.หนองระเวียง ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลหนองระเวียง ร่วมอบรมและรับชมสินค้าท้องถิ่นของตำบลหนองระเวียง ในวันที่ 7 ก.ย. 2566 สถานที่ หอประชุมอบต.หนองระเวียง