ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

|

อบต.หนองระเวียง ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร ประชาชน ตำบลหนองระเวียง ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 29 ส.ค..66 สถานที่ สวนเกษตร นายสุชาติ เฮฮา เกษตรกรบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4