ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2565 สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|