ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาจัดหาชุดเครื่องแบบชุดฝึกชุดปฏิบัติการสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|