ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไปบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก

|