ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต่อจากถนน คสล.เดิมสายป่าช้า ถึงสามแยกหมู่ที่ 15 ไปหมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

|