ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก

|