ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|