ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|