ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|