ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 จากซุ้มประตูวัดดอนหวายด้านทิศตะวันออกไปคุ้มสำโรง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|