ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ (รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กฉ – 8318 นครราชสีมา)

|