ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|