ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|