ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (หนองระเวียงเกมส์) ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|