ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากบ้านนางสงกา ผ่องพูน ไปวัดบ้านทรัพย์โพธิ์งาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|