ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|