ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 20 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|