ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชร หมู่ที่ 12 สายบ้านนางเจียม รวมพิมาย ถึงบ้านนายจำรัส เพชรจำรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|