ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|