ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|