ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายเพชรมาตุคลาจากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (สามแยกหลัง อบต.) ไปบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|