ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 สามแยกไปบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปนาพ่อล้อม อาศัยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|