ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|