ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากสี่แยกโรงงานน้ำตาล ถึงแยกไป หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|