ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|