ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ไปสามแยกหน้าวัดหนองบัวลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|