ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 จากทางเข้าคุ้มโนนตาแก้ว ถึงสระน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|