ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|