ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายแปลก ปั่นสันเทียะ ไปบ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|