ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรัพย์โพธิ์งาม หมู่ที่ 20 จากบ้านนายแถม พวงพิมาย ถึงถนน คสล. หมู่ 20 – หมู่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|