ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาชุดสำหรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|