ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|