ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาชุดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|