ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขรหัสครุภัณฑ์ 416 54 0027) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|