ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|