ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|