ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาชุดกีฬาพิมพ์ลายพร้อมสกรีน สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) ในเขต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|