ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ (เครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสครุภัณฑ์ 417 60 0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|