ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 ไปบ้านโจดหมู่ที่ 15 ต่อจากถนน คสล.เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|