ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 จากฝายไปบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|