ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโจด หมู่ที่ 15 สายกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|