ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 ไป บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|