ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2565

|