ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 จากแยกบ้านนางถนอม บุญมาก ถึงบ้านนายสำรวย นากุดนอก ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|