ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 นางเกิด ธุรสาร ถึงบ้าน น.ส.สาคร ถิ่นทองหลาง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|