ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 (ซอย 8) ต่อจากถนน คสล.เดิม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|