ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ไปบ้านใหม่ฉมวก ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|