ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 จากบ้านนายพุฒิ พูนมะเริง ถึงบ้านนางทิม ยิ้มน้อย ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|