ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพชร หมู่ที่ 12 จากบ้านน.ส.แฉล้ม รวมพิมาย ถึงบ้านนางกิมเฮียง พร้อมสันเทียะ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

|